(085) 070 28 90     info@currentwerkt.nl

CurrentWerkt winnaar Nieuwe Helden-prijs 2022!

CurrentWerkt wint Rotterdamse LEF Prijs 2022!

CurrentWerkt streeft naar een inclusieve samenleving door mensen met een justitiële achtergrond te ondersteunen richting betaald werk en hierbij hen zelf de regie te laten nemen in het overwinnen van maatschappelijke en economische drempels die het arbeidsproces met zich meebrengt. 

De denkwijze en manier van handelen binnen CurrentWerkt is dat wij zo vroeg mogelijk met de (ex-)gedetineerden aan de slag gaan om te werken aan hun toekomst. Binnen beginnen is buiten winnen. Zo luidt het motto dat CurrentWerkt met zich meebrengt en uitstraalt. Wanneer de (ex-)gedetineerden nog binnen zitten worden zij al klaargestoomd om hun terugkeer te maken. Hierbij wordt er gekeken naar het toekomstperspectief van de personen in kwestie en of de benodigde diploma’s en/of certificaten al tot hun beschikking zijn. Wanneer dit niet het geval is wordt ervoor gezorgd dat de (ex-)gedetineerden de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en wel aan deze kwalificatie eisen te kunnen voldoen. Een essentieel onderdeel van CurrentWerkt is daarom opleiden. 

Onlangs is CurrentWerkt een samenwerking aangegaan met Detentiecentrum Rotterdam. CurrentWerkt ondersteunt het Detentiecentrum met het vroegtijdig begeleiden en coachen van de (ex-)gedetineerden door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Het Detentiecentrum is een plaats waar personen zitten die kort gestraft zijn, snel naar buiten komen en hierbij ook een netwerk nodig hebben om hen te ondersteunen in dit proces. Binnen de PI zijn opleiden en werk altijd de onderdelen die centraal staan, maar een stukje positiviteit is ook iets wat de (ex-)gedetineerden wordt meegegeven. 

CurrentWerkt is een totaalpartner dat zowel kan ondersteunen op het gebied van coaching, opleiden en uitzenden. Met de kennis en ervaring omtrent de detentiewereld en de re-integratietrajecten wordt er op ieder vlak verschil gemaakt. Wij geloven namelijk in het evolueren van detentie naar potentie!

IMG_0981